Tarieven

   • Intakegesprek 1,5 uur                                           € 60,-
   • Consult kind (tot 18 jaar) 1 uur                             € 40,-
   • Consult volwassene 1,5 uur                                 € 60,-
   • Huisbezoek per uur                                              € 40,-
   • Reiskosten per kilometer (buiten de gemeente)   € 0,35
   • Flesje remedie                                                      € 7,50
   • Workshop/thema-avond                                       € 25,-
   • Workshop ‘Ouder en kind ontspannen samen’    € 175,-
   • Workshop ‘creatief omgaan met prikkels’            € 125,-
   • Workshop ‘Fit in je hoofd, goed in je vel!’             €15,- per bijeenkomst

Wat er betaald wordt voor een consult en een workshopavond is inclusief een flesje met een remedie of een kristal.
De consulten worden niet door de zorgverzekeraars vergoed.

Werkwijze

De consulten duren bij kinderen ruim een uur, bij volwassenen ruim 1,5 uur en de intake duurt 1,5 uur.
Bij het behandelen van een kind kan er voor gekozen worden om het intakegesprek eerst met de ouders/verzorgers alleen te doen zonder dat het kind hierbij is. De ouders/verzorgers mogen gewoon bij de consulten aanwezig zijn.

In een consult kan onder andere gebruik worden gemaakt van meditaties en verhalen, visualisatieoefeningen, bewegings- en muziekspelletjes, mindfulness oefeningen, tekenen, healing (energetisch behandelen van de aura, chakra’s, etc), reading, Nederlandse bloesemremedies, Atlantis remedies, Schussler celzouten, edelstenen, ontspanningsoefeningen en inzichtelijke gesprekken.

Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg

Nieuwetijdspraktijk Fermate is aangesloten bij het GAT. Het GAT is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende onafhankelijke WWKGZ geschilleninstantie. Tevens is Fermate aangesloten bij het CAT.

AVG

Verder werk ik volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en houd per cliënt een dossier bij.
Voor aanvang van de consulten wordt er een privacy-overeenkomst overhandigt dat getekend wordt door de cliënt en mogelijk door zijn/haar ouders/verzorgers waarin staat welke gegevens ik verwerk en hoe ik hier mee om ga.