Nieuwetijdskinderen

( © Omgaan met (nieuwetijds)kinderen – Pamela Kribbe)

De nieuwetijdskinderen zijn in toenemende mate heldervoelend, empathisch en telepathisch. Ze pikken dan ook gemakkelijk gevoelens op van anderen.

Nieuwetijdskinderen zijn vredestichters. Ze voelen de impuls om harmonie te creëren en conflicten bij te leggen. Dit alles leidt er vaak toe dat deze kinderen vroeg oud en volwassen zijn. Ze begrijpen hun ouders soms beter dan deze zichzelf of elkaar begrijpen en ze proberen hen vaak te helpen. Een deel van hun onbevangen (kind) zijn kan daarmee verloren gaan.

De nieuwetijdskinderen zijn idealistisch, spiritueel, diepzinnig en fantasierijk. Ze hebben idealen als gelijkheid, broederschap en respect voor de natuur. In hun aura zie je vaak dat de hoogste twee chakra’s wijd open staan waardoor ze veel inspiratie, inzicht en enthousiasme ervaren. Maar vaak zie je ook dat de energie niet (helemaal) geaard is, wat zich uit in zweverigheid, rusteloosheid en dromerigheid.

Nieuwetijdskinderen zijn meer gevoelsmatig dan rationeel ingesteld. Ze hebben dan ook moeite met vooropgestelde structuren en mentale kaders die weinig ruimte laten voor intuïtie, onvoorspelbaarheid en individualiteit. Nu is het zo dat alle kinderen tot op zekere hoogte gevoelswezens zijn. Maar voor nieuwetijdskinderen is het lichamelijk en emotioneel onmogelijk om zich aan te passen aan een te zeer op ratio gebaseerde omgeving. Zij worden dan letterlijk ziek of vertonen problemen omtrent het gedrag.

Door dit alles kunnen nieuwetijdskinderen overkomen als rebels, “anders” of eigenzinnig. Het is niet hun intentie opstandig te zijn. Zij willen gewoon zichzelf zijn. Maar als daar geen ruimte voor is, kunnen het drop-outs worden, eenlingen die aan de rand van de maatschappij leven.

Ze zijn minder gevoelig voor dwang, autoriteit en discipline en toch kunnen ze intens lijden en in verwarring raken door het onbegrip dat ze ervaren. Ze kunnen zich daardoor eenzaam voelen en zich afvragen wat eigenlijk de zin is van hun aanwezigheid op aarde. Als ze echter wel hun plek vinden en hun creatieve en spirituele energie tot uitdrukking brengen, zijn ze in hun ideeën origineel en inspirerend en in hun omgang met mensen zachtmoedig, loyaal en niet-competitief.

Meer kenmerken nieuwetijdskinderen:

 • Ze huilen vaak als baby
 • Ze doen wijze uitspraken voor hun leeftijd
 • Ze benaderen alles vanuit hun emotie
 • Ze leven vanuit de eigen wijsheid
 • Ze zijn gevoelig voor sfeer en stemmingen van anderen en nemen deze soms over
 • Ze kennen een sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Ze hebben moeite met bedrog, liegen en onechtheid
 • Ze zijn druk (ADHD) of juist teruggetrokken
 • Ze hebben moeite met de motoriek
 • Ze zijn dromerig
 • Ze komen vaak met originele oplossingen waaraan niemand had gedacht
 • Ze reageren sterk intuïtief
 • Ze hebben soms paranormale ervaringen
 • Ze hebben soms dyslexie of dyscalculie
 • Ze hebben vaak voedselintoleranties
 • Ze hebben eczeem, allergieën of andersoortige huidaandoeningen
 • Ze hebben soms astma
 • Ze hebben een sterke binding met de natuur en vaak zijn ze vegetariër uit overtuiging
 • Ze hebben vaak verschil in ontwikkelsnelheid tussen taal en rekenvaardigheden, motorische en intellectuele en sociale vaardigheden.
 • Ze kunnen soms zeer driftig zijn als ze niet begrepen worden
 • Ze zijn soms heel bang voor dingen die wij niet kunnen zien of begrijpen
 • Ze hebben regelmatig slaapproblemen en zijn verdrietig en/of angstig
 • Ze zijn soms hoogbegaafd